javahermarket

javahermarket

javahermarket

پیوند اولیا و مربیان - مقالات
سفارش تبلیغ
صبا

پیوند اولیا و مربیان
انجمن اولیاء و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدرعوامل تأثیرگذار بر روند رشــد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی،                     

 هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.
هر یک از دو کانون خانه و مدرسه، به تنهایی امکان عمل موفقیت آمیز نخواهد داشت و باید به عنوان یک مرکز و یک نهاد تعلیماتی و تربیتی تلقی شوند و مجموعه سیاست و برنامه هایی که آموزش و پرورش طراحــــــی و به اجرا درمی آورد، در این دو کانون بر اساس یک سیاست ، یک بینش و یک هدف دنبال شود. اولیا به عنوان صاحبان اصلـــــــی سرمایه های با ارزش، دارای حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستنــد و تنها در این صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تربیت و تعلیم می تواند به شکل درست و شایسته ای به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالی گردد.
ممکن است رفتار و شیوه های تربیتی مربیان با رفتار و روشهای تربیتی اولیا در خانواده متفاوت و یا احیاناً متضاد باشد که در این صـــــورت تاثیرهای ویرانگری بر شخصیت کودک دارد. از این اصل مسلم تربیتـــــی می توان ضرورت ارتباط و تبادل نظـر میان اولیا با مربیان را درک کرد . این ارتباط در سیستم آموزشی و پرورشی ما از طریق انجمن اولیا و مربیان صورت می گیرد.
انجمن اولیا و مربیان هیات منتخبـــی از پدران و مادران دانش آموزان و مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در جهت پیشبرد امورآموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این هیات پیشنهادها و طرحهای مفیــــد را به مدیر و دیگر مسئولان مدرسه ارائه می کند و در اداره بهتر امور یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می شود. برای فعالیت انجمنهای اولیا و مربیان، آئین نامه ویژه ای تدوین شده است.
هفته پیوند اولیا و مربیان
مهمترین نقش در پرورش و رشد فکری و روانــــی کودک بر عهده ی اولین نهاد تربیتی است. از سوی دیگر، تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرســه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد.
خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشـــی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت ایفا کنند.
انجمن اولیا و مربیان که درجهت رشد و آگاهی پدران و مادران و دست اندرکاران تعلیم وتربیت در مدارس گام بر می دارد، باید در تعلیم و تبیین نقش های تربیتی خانه و مدرسه اهتمام ورزد.
اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان
همفکری ، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق :
1- آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی ، اخلاقــــی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.
2- ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیا ومربیان.
3- بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا برای تهیه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی- پرورشی و بهداشتی مدرسه.
اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان
اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه عبارت است از:
1- مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن.
2- تهیه برنامه بهداشتی- پزشکی و نظارت براجرای آن در مدرسه.
3- همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و سواد آموزی.
4- دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاریهای آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشــی -پرورشی مدرسه.
5- همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرســــــه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهای علمـــــــی - تفریحی.
6- قبول هدایا و کمکهای مالی از اولیا و دیگر افراد خیر و علاقمند.
آموزش خانواده ها برای تربیت نسل نو
خانواده در هر جامعه ای به عنوان زیربنای مستحکم ساخت اجتماعـــــــــــی، عامل اصلی حفظ و حراست از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است. از این رو یکـی از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهای تربیتی و نیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است که مـــــی تواند پیش زمینه ای درجهت رشد خانواده ها و همسویی آنان با نظام تربیتی باشد. اگر خانواده در سالهای نخست زندگـــــی کودکان برخوردهای صحیح و اصولی با آنان داشته باشند و پیش از ورود به مدرسه، زمینه های لازم را برای آشنایـــــی کودک با محیط مدرسه فراهم کند، مشکلات بسیاری را از دوش مربیــــــان و معلمان برداشته و زیر بنای مستحکم و قابل اعتمادی برای کودک ایجاد می کنند.
اهمیت ارتباط میان والدین با مربیان
دکتر لی سالک، یکی از استادان روانشناســــی کودک و متخصص کودکان در دانشگاه کورنل ، درباره اهمیت ارتباط میان والدین با مدرســــــه می گوید:" وقتــــی کودک مــی بیند که شما مدرسه و فعالیتهای مربوط به آن را آنقدر مهم می دانید که در آن شرکت مــــی کنید، دردرون خود احســــاس رضایت مـــی کند. شرکت در جلسات خانه و مدرسه به فرزند شما می فهماند که اطلاعات بــــــــــــی واسطه و آزادانه بین شما و آموزگار او رد و بدل می شود. اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید، کودک نیز برای مدرسه و آموزگارش احترام بیشتری قابل می شود. وی می گوید کودکانی که والدینشان درفعالیتهای مربوط به مدرسه شرکت می کنند ، نوعی روحیه اجتماعی پیدا می کنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئوولیت بیشتری دارند. کلیه کودکان، مدرسه را کمی شبیه خانواده، و خانواده را کمی شبیه مدرسه می دانند."


نظر()

 گنجى که...   

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش


ساعت فلش

لوگوی دوستان


ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ

javahermarket

javahermarket

javahermarket