javahermarket

javahermarket

javahermarket

دعا و نقش آن در بهداشت روانی - مقالات
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

دعا و نقش آن در بهداشت روانی 
الا بذکرالله تطمئن القلوب » « همانا باذکر خدا دل ها آرام می گیرند. (قرآن کریم)
                                                                                     
منظور از ذکرالله چیست چگونه دل انسان با یاد الله آرام می گیرد
اگر شخصیت انسان شبیه به یک کوه یخ باشد و ضمیر ناخودآگاه آدمی ? ?? کوه یخ مستور ومخفی در آب ; از ضمیر ناخودآگاه بر وجود آدمی سیطره داشته باشد و تعیین کننده وکارگردان پشت صحنه باشد اگر انواع اختلالات رفتاری و بیماری های روحی و روانی تجلیتیره شدن روابط خودآگاه و ناخودآگاه تلقی گردد و اولین گام در تخفیف این بیماری هاانتقال موضوعات و مسائل درون ناخودآگاه به سطح آگاه بیمار باشد معنا و اهمیت ذکرمعلوم و روشن می گردد.
ذکرالله به طور خاص یعنی با خبرساختن خبرگرفتن و توجه کردن
ارادی و متعمدانه ذهن هشیار و خودآگاه از آن چیزی که در ناخودآگاه آدمی وجود دارد. ذکر یعنی اعتراف به حضور او.
به محض این که الله حاضر در ناخودآگاه آدمی اما غایب از سطح
آگاه ذهن به یادآورده می شود. ناگهان ابهامات از بین می رود. یک احساس شعف آرامشطمانینه احساس معناداربودن زندگی شخص و کل هستی یک احساس تعالی به انسان دست می دهدو قلب متلاطم ناآرام و مضطرب آرام می گیرد.
از طرف دیگر غفلت یا بی توجهی نسبت به ناخودآگاه معنوی یا روحی
و فراموش کردن خدا در این ناخودآگاه به تعبیر « ویکتورفرانکل » سبب « خلا وجودی » ویا « ناکامی وجودی » و به بیان زیبا و عبرت زای قرآن سبب « فراموشی خود خویش یا نفس » می گردد.
« نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند سپس نفسهایشان رافراموش کردند » (سوره حشر ـ آیه ??
فراموشی خدا موجب بروز احساس پوچی بی هدفی تهی بودن زندگی می
گردد و به این معنا زندگی برای انسان سخت می شود.
« هر کس از یاد من اعراض کند زندگیش تنگ (ناگوار) شود » طه ???
یکی از راه های ذکر و یاد خدا « دعا » کردن است . افراد آگاه و
هشیار می دانند که با یاد خدا توکل بر او و دعاکردن احساس بهتری داشته و موفق ترخواهند بود. یاد خدای متعال هیچوقت از دل آدمی بیرون نمی رود و در هیچ حالی مغفولنیست و اگر انسان دعا می کند ذات و فطرت اوست که وادارش می کند در تمامی شرایط اورا بخواند و از او طلب یاری کند. رمز دعا این است انسان روندی را در پیش بگیرد کهبه بهترین وجهی قلب او را بگشاید و پرتو حق را به آن بتاباند.
? چگونگی دعا     1-دعا کنید    2-تجسم کنید    3-واقعیت ببخشید
اگر هدف مهمی در پیش دارید ابتدا برای تحقق آن به دعا متوسل
شوید و سپس آن را به خدا واگذار کنید. بعد در ذهنتان واقع شدن آن را مجسم کنید و بهاین تصویر ذهنی تا آنجا که می توانید قدرت ببخشید آن وقت از خدا بخواهید هر طور بهصلاح شماست عمل نماید و عنایت خود را شامل حال شما سازد. با هشیاری و سختکوشیهدفتان را دنبال کنید تانقش خود را در این قسمت ایفا کرده باشید. تمام مدت به خودتلقین کنید که به اهدافتان خواهید رسید و ذهن خود را از افکار مثبت و امیدوارکنندهلبریز سازید. بعد به مرحله ای می رسید که از تحقق تصویر ذهنی خود شگفت زده شوید. دراین حالت تصویر به واقعیت تبدیل شده و آنچه دعا کرده اید و در ذهن مجسم نموده ایدبراساس آرزوی واقع بینانه شما و سپردن به دست خدا و تجسم تصویر کامل موفقیت در ذهنبه « واقعیت » مبدل شده است .
? چند دستور برای کسب نتایج مفید از دعا 
1-هر روز چند دقیقه ای را جز خدا به چیز دیگری نیندیشید .
2-به زبان خود و ساده و راحت با خدا سخن بگویید; لازم نیستحتما از واژه های خاص یا مذهبی استفاده کنید
3-هنگام فعالیت در ایستگاه اتوبوس پشت میز و ... لحظاتی چشمانخود را ببندید و به خود تلقین کنید که خدا اکنون با شماست
4-همیشه موقع دعا سعی نکنید که چیزی از خدا بخواهید بیشتری سعیکنید ضمن دعا از نعمت های او تشکر کنید .
5-با این نیت دعا کنید که دعاهای صادقانه شما موثر است
6-هنگام دعا فکر منفی به ذهن خود راه ندهید; این تلقینات مثبتاست که نتیجه می دهد .
7-همیشه طوری سخن بگویید که گویی آماده برای قبول مشیت الهیهستید . هرچه می خواهید از خدا طلب کنید اما همواره راضی به رضای او باشید
8-همه کارهایتان را به خدا سپرده و انجام هر کاری را به اوواگذار کنید
9-برای کسانی که به نحوی شما را آزرده اند دعا کنید زیرا کهرنجش راه قدرت معنوی را سد می کند
10-فهرستی از کسانی که مایل به دعا برای آنها هستید تهیه کنید . هرچه بیشتر اطرافیانتان را دعا کنید نتیجه دعا بیشتر به خودتان برمیگردد.
روزنامه جمهوری اسلامی
 www.jomhourieslami.com )

 


نظر()

 تصاویری...       روشها...

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش


ساعت فلش

لوگوی دوستان


ویرایش

دوستان

ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ

javahermarket

javahermarket

javahermarket