javahermarket

javahermarket

javahermarket

تاثیر انقلاب اسلامی - مقالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ

تاثیر انقلاب اسلامی بر سایر نهضت های اسلامی                                                 نویسنده :سودابه سادات گنجی

اقبال لاهوری در کتاب فلسفه خود پیش‏بینی می‏کند که تهران در آینده قرارگاه مسلمانان خواهد شد. همین طور هم شد و پس از انقلاب اسلامی، ایران به صورت ام‏القرای اسلام در آمد. زیرا انقلاب اسلامی ایران، در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در ا نگیزه... از سایر انقلاب ‌ها جداست، و از این رو می‏توا ند در پیامدها و دستاوردها نیز، متمایز و پیشروتر از سایرانقلابها باشد و البته این ویژگی‌ها، ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد. به عبارت دیگر، این ا نقلاب بر آمده از مذهب، به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رسا ند که یکی از ا بعاد آن، تولد و تداوم بخشی به حیات جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر در دو دهه اخیر است. به این دلیل،                               ادامه مطلب...

نظر() تاثیر انقلاب اسلامی ،

  

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش


ساعت فلش

لوگوی دوستان


ویرایش

دوستان

ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ

javahermarket

javahermarket

javahermarket